Lämna felanmälan via app eller formulär

Nu är det enklare att rapportera fel och synpunkter till oss. Ladda ner vår app Gullspång synpunkt & fel, där kan du lämna felanmälningar och synpunkter som rör gator, parker, vatten, avlopp, bygg och miljö, alltså det som sköts av den kommungemensamma MTG-verksamheten. Man kan även se vilka ärenden som redan rapporterats via en kartbild.

Ladda hem appen för gator, parker, vatten, avlopp, bygg och miljö

Appen heter ”Synpunkt & fel” och finns för Android och Iphone, sök på "Gullspång synpunkt" eller "Gullspång synpunkt & fel" i appbutikerna så kommer den upp i söklistan. Där kan du enkelt ta en bild och skicka med liksom ange position, till exempel platsen för ett nedblåst träd, trasig belysning, hål i gatan eller nedskräpning. 

Har du ingen smartphone eller surfplatta så går det även bra att lämna dina synpunkter direkt i ett formulär på vår hemsida. Länk till formulär på hemsidan för synpunkter, förslag och klagomål på gator, parker, vatten, avlopp, bygg och miljö

Synpunkter förslag och klagomål på övriga verksamheter

Gäller det andra verksamheter som inte ingår i MTG samarbetet såsom skola, vård och omsorg med mera så kan ni lämna det direkt via ett formulär på vår hemsida Länk till formulär för synpunkter, förslag och klagomål på övriga verksamheter

Alla får återkoppling

Förutsatt att synpunkten eller felanmälan registrerats genom formulären eller appen kan alla som vill, och om kontaktuppgifter lämnats, få återkoppling. Det går att lämna synpunkter helt anonymt och de hanteras på samma sätt men av naturliga skäl kan vi inte återkoppla då.

Sidan senast uppdaterad: